Geocultural data Broby

Skära, ring av järn

Två skäror uppträdda på en ring.

Geocultural data Broby

Fyndsamling (9)

1) Hembygdspark, ca 230×50-100 m st, bestående av 1 ryggåsstuga med uthus, 2 torp, 1 uthus, 1 jordkällare, 1 mindre […]

Geocultural data Broby

Minnesmärke (59)

Minnessten, granit, 1.45 m h, 1 m br (Ö-V) och 0.3 m tj. På den Ssidan är följande inskription: STENE. […]

Geocultural data Broby

Fästning/skans

Skans, plats för, okänd utsträckning. Enligt karta i Krigsarkivet, upprättad år 1678, låg skansen nära bron över Helgeå, på åns […]

Geocultural data Broby

Lägenhetsbebyggelse (69)

Torplämning, delundersökt, 35×3-7 m (N-S), platsen för Lilla Alvhem enligt laga skifte från år 1834. Vid arkeologisk utredning steg 2 […]

Geocultural data Broby

Bytomt/gårdstomt (16)

A) By/gårdstomt. Inom ett ca 70×70 m st område är Felebergasgamla tomt enligt 1848 års Laga skifteskarta. Tomten bebyggd1993. Äldsta […]

Geocultural data Broby

Slipsten av sten

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Broby

Område med fossil åkermark (5)

Fossil åkermark, ca 400×200-300 m st (N-S), bestående av ca 50 röjningsrösen. Dessa är 2-4 m i diam och 0,2-0,4 […]

Geocultural data Broby

Hällristning (26)

1/Skålgropsförekomst i block, 4.6×4.4×2.2 m, bestående av 26skålgropar, 3-6 cm i diam och 0.5-2 cm dj, belägna på S delen […]

Geocultural data Broby

Boplats (9)

Boplats, ca 250×30-110 m st (Ö-V). Inom området påträffades i denöppna åkern sparsamt med flintavslag, varav 3 med bruksretuscher,1 grovmagrad […]

Geocultural data Broby

Hällristning (11)

1) Skålgropsförekomst, 1×0,65 m, i block, 1,2×0,9 m och 0,5 m h,bestående av ca 45 skålgropar. Av dessa är fyra […]

Geocultural data Broby

Hembygdsgård (2)

1) Hembygdspark, ca 230×50-100 m st, bestående av 1 ryggåsstuga med uthus, 2 torp, 1 uthus, 1 jordkällare, 1 mindre […]

Geocultural data Broby

Hällristning (10)

Skålgropsförekomst, 1.0×0.5 m (SV-NÖ), bestående av 17skålgropar, 4-5 cm i diam och 0.5-1.5 cm dj. Groparna är belägnapå den SV […]

Geocultural data Broby

Hällristning (9)

Skålgropsförekomst i block, 3.3×2.8×0.9 m, bestående av 1skålgrop, 4 cm i diam och 0.5 cm dj, belägen på NÖ delen […]

Geocultural data Broby

Boplats (8)

Boplats utan synlig anläggning (?). Inom ett ca 100×50 m (NÖ-SV)st område finns enstaka bitar slagen flinta. OBS. Fritexterna är […]

Geocultural data Broby

Grav markerad av sten/block

Rest sten, 1.20 m h, 1.0 m br (NNÖ-SSV) och intill 0.4 m tj.Stenen vilar mot en ek. 0.5 m […]

Geocultural data Broby

Hällristning (8)

1/Skålgropsförekomst i block, 2.0×1.8×1.4 m, bestående av 3skålgropar, 4-10 cm i diam och 0.5-1.5 cm dj, belägna på blocketstopp och […]

Geocultural data Broby

Tingsbacken, Plats med tradition

Plats med tradition/namn. Moränkulle, ca 60 m i diam och ca 5 mh. På krönet är ett block, 6×5 m […]