Geocultural data Broby Östra Göinge kommun

Hällristning (10)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Skålgropsförekomst, 1.0x0.5 m (SV-NÖ), bestående av 17skålgropar, 4-5 cm i diam och 0.5-1.5 cm dj. Groparna är belägnapå den SV delen av krönet av ett block, 4.1x3.2 m (NNÖ-SSV) och1.75 m h. På blocket finns även ett par naturligafördjupningar. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. P Johnsson, 20/5 1941 (?) -- ATA, dnr 654/42. Intill och ÖSÖ om väg samt rakt under kraftledning. VSV-sluttningen av liten höjd. Igenväxande hagmark. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Broby

Hög (5)

Hög ?, 6 m i diam och 0.8 m h. Tämligen branta sidor. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan […]

Geocultural data Broby

Stensättning (13)

Stensättning ?, rund, 6-7 m i diam och 0.2-0.4 m h. Övertorvadmed i ytan talrika stenar, 0.2-0.5 m st. Oklar […]

Geocultural data Broby

Hällristning (26)

1/Skålgropsförekomst i block, 4.6×4.4×2.2 m, bestående av 26skålgropar, 3-6 cm i diam och 0.5-2 cm dj, belägna på S delen […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar