Geocultural data Broby Östra Göinge kommun

Tingsbacken, Plats med tradition

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Plats med tradition/namn. Moränkulle, ca 60 m i diam och ca 5 mh. På krönet är ett block, 6x5 m (NNÖ-SSV) och intill 1.8 m h.Blocket har spruckit på flera ställen. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. ATA, Pehr Johnsson: "Förteckning öfver fornlämningar i Emitslöfs"En karta från år 1678 med Broby skans och tingshus", s 35ff(GHÅ 1994) -- Krigsarkivet: topografiska kartor SverigeXXL:10; Blockrik moränrygg. Skogsmark (blandskog). Enligt sägnen har här hållits ting. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Broby

Stensättning (13)

Stensättning ?, rund, 6-7 m i diam och 0.2-0.4 m h. Övertorvadmed i ytan talrika stenar, 0.2-0.5 m st. Oklar […]

Geocultural data Broby

Skära, ring av järn

Två skäror uppträdda på en ring.

Geocultural data Broby

Fyndsamling (9)

1) Hembygdspark, ca 230×50-100 m st, bestående av 1 ryggåsstuga med uthus, 2 torp, 1 uthus, 1 jordkällare, 1 mindre […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar