Häxprocessen i Torsåker

Häxprocessen i Torsåkers pastorat är Sveriges största massavrättning i fredstid. 71 människor blev avrättade genom yxa och bål på Bålberget år 1675.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Däckskranen Sjögatan

På Sjögatan med Musikmakarna och Posten på ena sidan och MacGregor-Cargotech på andra sidan står en grön kran med Öviksfjärden som bakgrund. Det är en däckskran från Hägglunds, apropå namnbytet på arenan.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Nolaskolan – läroverket

I mitten av 1940-talet fick Örnsköldsvik ett gymnasium. Tidigare hade man haft en realskola, en frivillig skolform med avgifter och inte fria läromedel. som motsvarade årskurserna 4-9 i dagens skola.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Forsmanska gården

Den så kallade Forsmanska gården på Rådhusgatan 8 är en av de allra äldsta gårdarna i Örnsköldsvik. Huset är enligt riksantikvarieämbetets en parstuga timrad med stående panel.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Stadsträdgården (Örnsköldsvik)

Stadsträdgården för 150 år sedan. Man ser Johan Ödbergs stora vita byggnad vid torget och nedre delen av Storgatan med samma byggnader som finns i dag. Storgatan 8 håller nu på att förfalla .

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Immanuelskyrkan Örnsköldsvik

Den här byggnaden måste nog betraktas som en av de vackraste i Örnsköldsvik med tornen, järnsmidet och rosfönstret

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Örnsköldsviks kyrka (KB)

1907 bildade Örnsköldsvik en egen kyrkoförsamling efter att ha tillhört Själevads församling sedan köpingen bildades 1842. Nu kunde man efter 10 års funderande fatta ett beslut 1907 om bygga en egen kyrka.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Galgbacken i Örnsköldsvik

På gränsen mellan två socknar och i närheten av landsvägen, där skulle en avrättningsplats ligga. I Nolaskogs fanns två avrättningsplatser. En i Galasjö mellan Anundsjö och Sidensjö och en mellan Själevads och Arnäs socknar på sluttningen ovanför Flora badplats vid Höglandssjön. Man känner till en avrättning på Galgbacken och den blev den sista. Den skedde år 1812. Det var bonden Pehr Pehrsson som avrättades för mord på sin svärson.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Den optiska telegrafen i Furusund

1794 uppfann universalgeniet Abraham Niklas Edelkrans den första svenska optiska telegrafen. Den som finns i Furusund är den senaste versionen av den svenska optiska telegrafen som gjordes. Det tog sju minuter att sända ett meddelande från Furusund till huvudstationen vid Mosebacke torg i Stockholm. Den telegrafist som inte var uppmärksam bestraffades hårt. Därför hade telegrafisterna en inofficiell kod, som löd: Se upp! Inspektören kommer!

20 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Finsta station

Invigningståget gjorde ett av sina stopp här den 18:e oktober 1884. Det var en stor nyhet och tidningen skrev om hur landshövding Stråle skojade med de rödrosiga roslagsjäntorna. Här lastades mycket gods från t.ex. Tegelbruket. 1948 spelades även en svensk långfilm in här.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Syninge station

Först hette den Husby station men döptes sedan om 1886 till Syninge station. Bemanningen upphörde 1964 med B Blomberg som sista stationsföreståndare.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Malsta hållplats

1890 byggdes godsmagasin vid Malsta. 1945 tillkom en större hållplatsstuga med väntsal och expedition.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Nånö banvaktarstuga

Nånö banvaktarstuga byggdes i samband med invigningen 1884, idag en lantlig idyll. Banvakten hade sin cykeldressin som han färdades på rälsen i för att hålla sin bansträcka i skick.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Norrtälje Station

1884 byggdes järnvägssträckan från Uppsala via Länna vidare till Norrtälje. De styrande var inte så pigga på järnvägen då de såg Norrtälje som en hamnstad. Men borgmästare Behmer arbetade hårt för att järnvägen skulle sträcka sig till Norrtälje och förstod samspelet mellan hamnen och järnvägen. Den 18:e oktober 1884 ankom premiärtåget till Norrtälje station. På 1960-talet hade Norrtälje ett expresståg som gick ner till hamnen. Det var det enda namngivna tåget på Roslagsbanan.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Mellingeholms gård

Det finns många vackra platser att besöka i Roslagen. En som ligger i Norrtälje stads omedelbara närhet är Mellingeholm med sina historiska och vackra marker. Den äldsta gården på Mellingeholm uppfördes redan under medeltiden av adelsätten Sture. Det huset brändes år 1719 av ryssarna. Många av de stora adelsätterna, Oxenstierna, von Dohna, Lewenhaupt, Bonde och den sista var släkten Schürer von Waldheim för att nämna några, kom sedan att äga gården.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Norrtälje gamla flygfält

1938 fick Norrtälje ett eget flygfält som kom att spela en viktig roll i både krigs- och fredstid. Du får också höra om hur Skandinaviska Aeros chef Erik Bratt just här konstruerade en helt egen flygplansmodell i hangarerna.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Den optiska telegrafen i Grisslehamn

1794 uppfann universalgeniet Abraham Niklas Edelkrans den första svenska optiska telegrafen. Vill du höra historien om den optiska telegrafen i Grisslehamn? Hur den spelade en stor roll i ryska kriget 1808-1809.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Stadshotellet och paradrätten – Roslagsschnitzeln

En historia om Norrtäljes stadshotell. Arkitekt är Ludvig Peterson som bl.a. ritade Konstnärshuset och Birger Jarlspassagen i Stockholm. Eventuellt blandade han ihop ritningarna för stadshotellet i Norrtälje med en tysk tågstation. 1962 fick stadshotellet en ny köksmästare, Kjell Löfroth, det var han som komponerade stadshotellets paradrätt “Roslagsschintzeln”.

170 kr.  av 1 950 kr.  insamlat