Finsta station

Invigningståget gjorde ett av sina stopp här den 18:e oktober 1884. Det var en stor nyhet och tidningen skrev om hur landshövding Stråle skojade med de rödrosiga roslagsjäntorna. Här lastades mycket gods från t.ex. Tegelbruket. 1948 spelades även en svensk långfilm in här.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Syninge station

Först hette den Husby station men döptes sedan om 1886 till Syninge station. Bemanningen upphörde 1964 med B Blomberg som sista stationsföreståndare.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Malsta hållplats

1890 byggdes godsmagasin vid Malsta. 1945 tillkom en större hållplatsstuga med väntsal och expedition.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Nånö banvaktarstuga

Nånö banvaktarstuga byggdes i samband med invigningen 1884, idag en lantlig idyll. Banvakten hade sin cykeldressin som han färdades på rälsen i för att hålla sin bansträcka i skick.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Norrtälje Station

1884 byggdes järnvägssträckan från Uppsala via Länna vidare till Norrtälje. De styrande var inte så pigga på järnvägen då de såg Norrtälje som en hamnstad. Men borgmästare Behmer arbetade hårt för att järnvägen skulle sträcka sig till Norrtälje och förstod samspelet mellan hamnen och järnvägen. Den 18:e oktober 1884 ankom premiärtåget till Norrtälje station. På 1960-talet hade Norrtälje ett expresståg som gick ner till hamnen. Det var det enda namngivna tåget på Roslagsbanan.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat