Berätta platsens historia

Dela ditt material och skapa engagerande innehåll

Arbetar du på institution som förvaltar kulturarv?

GeoStory flyttar ut berättelserna i verkligheten

Är destinationsutveckling ditt område?

Kulturarv ♡ Besöksnäring = GeoStory

Är destinations-utveckling ditt område?

Kulturarv ♡ Besöksnäring = GeoStory

Marknadsför du din kommun?

Använd kulturarvet för att stärka gemenskapen och näringslivet i din kommun

Vad får du med GeoStory?

Lär dig mer om GeoStorys ramverk

Förstärker verkligheten

Inspirerar upptäckarlusten genom att synliggöra och förstärka verkligheten med berättelser om vår kulturhistoria.

En levande ljudbok

GeoStory fungerar som en ljudbok som berättar om verkligheten. Användaren får notis och kan lyssna på berättelser om platserna han/hon passerar i bakgrunden fast mobilen ligger i fickan.

Kommunikation mellan besökare och företag

Möjlighet till kommunikation mellan användarna och de lokala företagen kring evenemang, viktig information och intressanta platser som finns att besöka.

Spelifiering

Använder spelifiering för att skapa engagemang hos användarna och inspirera dem att fortsätta använda appen.

Gemensamma upplevelser

Lyssna på berättelser tillsammans, spela quiz med eller mot varandra, bilda lag som “erövrar” olika kulturhistoriska platser.

Tillgängliggör dolda samlingar

Flytta ut dolda samlingar och utställningar, gör dem tillgängliga på platsen där det begav sig genom GeoStory. Information om muséerna och aktuella utställningar mm visas i anslutning vilket även lockar besökare till muséerna.

Gynnar det lokala näringslivet

Med GeoStorys affärsmodell så är de lokala företagen involverade i processen. Det skapar en gynnsam relation mellan det lokala näringslivet och kulturarvet.

Professionellt framställt innehåll

Vi använder oss endast av professionellt skapat material och tillåter inte vem som helst att lägga upp historier. Professionella inläsare samt korrektur och översättning av texter ingår i GeoStorys ekosystem.

Integration med befintliga system

Vi arbetar kontinuerligt med att integrera muséers/kommuners befintliga system för att kommuniceras genom GeoStory. Samarbetet med oss ska vara så enkelt och smidigt som möjligt.

Ekonomiskt hållbart

Ingen fysisk hårdvara eller personal behövs på plats för att användaren ska kunna tillgodogöra sig kulturupplevelser med hjälp av GeoStory. Finns det audioguider som inte används som de ska eller som det behövs separat hårdvara till? Vi för över dem till GeoStory så att de lätt blir tillgängliga igen.

Statistik

Få tillgång till användarnas beteenden och rörelsemönster samt platsernas besöksstatistik. Självklart avkodas personuppgifter. Vi anpassar enligt GDPR.

Kopplade institutioner

GeoStory är uppkopplad mot öppna databaser vilket gör att en oändlig mängd kulturhistorisk information om olika platser runt om i Sverige och till viss del även utanför landets gränser redan går att ta del av genom GeoStory.

Vad får du med GeoStory?

Lär dig mer om GeoStorys ramverk

Förstärker verkligheten

Inspirerar upptäckarlusten genom att synliggöra och förstärka verkligheten med berättelser om vår kulturhistoria.

En levande ljudbok

GeoStory fungerar som en ljudbok som berättar om verkligheten. Användaren får notis och kan lyssna på berättelser om platserna han/hon passerar i bakgrunden fast mobilen ligger i fickan.

Kommunikation mellan besökare och företag

Möjlighet till kommunikation mellan användarna och de lokala företagen kring evenemang, viktig information och intressanta platser som finns att besöka.

Spelifiering

Använder spelifiering för att skapa engagemang hos användarna och inspirera dem att fortsätta använda appen.

Gemensamma upplevelser

Lyssna på berättelser tillsammans, spela quiz med eller mot varandra, bilda lag som “erövrar” olika kulturhistoriska platser.

Tillgängliggör dolda samlingar

Flytta ut dolda samlingar och utställningar, gör dem tillgängliga på platsen där det begav sig genom GeoStory. Information om muséerna och aktuella utställningar mm visas i anslutning vilket även lockar besökare till muséerna.

Gynnar det lokala näringslivet

Med GeoStorys affärsmodell så är de lokala företagen involverade i processen. Det skapar en gynnsam relation mellan det lokala näringslivet och kulturarvet.

Professionellt framställt innehåll

Vi använder oss endast av professionellt skapat material och tillåter inte vem som helst att lägga upp historier. Professionella inläsare samt korrektur och översättning av texter ingår i GeoStorys ekosystem.

Integration med befintliga system

Vi arbetar kontinuerligt med att integrera muséers/kommuners befintliga system för att kommuniceras genom GeoStory. Samarbetet med oss ska vara så enkelt och smidigt som möjligt.

Ekonomiskt hållbart

Ingen fysisk hårdvara eller personal behövs på plats för att användaren ska kunna tillgodogöra sig kulturupplevelser med hjälp av GeoStory. Finns det audioguider som inte används som de ska eller som det behövs separat hårdvara till? Vi för över dem till GeoStory så att de lätt blir tillgängliga igen.

Statistik

Få tillgång till användarnas beteenden och rörelsemönster samt platsernas besöksstatistik. Självklart avkodas personuppgifter. Vi anpassar enligt GDPR.

Kopplade institutioner

GeoStory är uppkopplad mot öppna databaser vilket gör att en oändlig mängd kulturhistorisk information om olika platser runt om i Sverige och till viss del även utanför landets gränser redan går att ta del av genom GeoStory.

Integrationer

Integration med befintliga system

Europeana

Utforska konstverk, artefakter, böcker, videor och ljud från hela Europa

K-samsök

K-samsök tillgängliggör kulturarvsdata från svenska muséer och andra minnesinstitutioner. Här finns mer än sex miljoner objekt.

Musikverket

Bevarar, samlar in, forskar och publicerar material inom folkmusik, visor, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans, spelmansmusik och inflyttade musiktraditioner.

Öppet arkiv

Öppet arkiv erbjuder SVT ett gediget utbud av program handplockade ur vår svenska tv-historia.

Sveriges radio

Öppet arkiv erbjuder SVT ett gediget utbud av program handplockade ur vår svenska tv-historia.

Wikimedia

Wikimedia Commons är en av Wikimedia Foundation upprättad databas för i huvudsak fria bilder, videofilmer samt musik och ljudfiler.

Integrationer

Integration med befintliga system

Europeana

Utforska konstverk, artefakter, böcker, videor och ljud från hela Europa

K-samsök

K-samsök tillgängliggör kulturarvsdata från svenska muséer och andra minnesinstitutioner. Här finns mer än sex miljoner objekt.

Musikverket

Bevarar, samlar in, forskar och publicerar material inom folkmusik, visor, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans, spelmansmusik och inflyttade musiktraditioner.

Öppet arkiv

Öppet arkiv erbjuder SVT ett gediget utbud av program handplockade ur vår svenska tv-historia.

Sveriges radio

Öppet arkiv erbjuder SVT ett gediget utbud av program handplockade ur vår svenska tv-historia.

Wikimedia

Wikimedia Commons är en av Wikimedia Foundation upprättad databas för i huvudsak fria bilder, videofilmer samt musik och ljudfiler.

Demo

Se hur det fungerar i verkligheten
Spela videoklipp

GeoStory Widget

Implementera en eller flera historier på din sida
Enkel implementation med iframe
<iframe src="https://www.geostory.se/api/widget.php?storyid=4"></iframe>

Kontakt

För mer info kontakta oss!

Skapa konto

Skapa ett konto eller logga in