Berätta platsens historia

Dela ditt material i GeoStory för att engagera
besökare med spännande innehåll

Arbetar du på institution som förvaltar kulturarv?

GeoStory flyttar ut berättelserna i verkligheten

Är destinationsutveckling ditt område?

Kulturarv ♡ Besöksnäring = GeoStory

Är destinations-utveckling ditt område?

Kulturarv ♡ Besöksnäring = GeoStory

Marknadsför du din kommun?

Använd kulturarvet för att stärka gemenskapen och näringslivet i din kommun

De mest besökta kontributörerna

Här rankas de leverantörer av kulturhistoriskt material som har flest visningar i appen

Vad får du med GeoStory?

Lär dig mer om GeoStorys ramverk

Förstärker verkligheten

Upptäck platsen genom att klicka på kartans pins som visar var det finns kulturhistoriska objekt och geostories i närheten av där du befinner dig.

En levande ljudbok

Vi ser till att ditt historiska material läses in och geokodas till platsen det handlar om. Geostories som berättar om verklighetens historia läses upp för användaren om platserna han/hon passerar.

Kommunikation mellan besökare och aktörer

De lokala aktörerna kan kommunicera direkt med användarna kring evenemang, viktig information och intressanta platser som finns att besöka på destinationen.

Spelifiering och gemensamma upplevelser

För att skapa engagemang hos användarna och inspirera dem att fortsätta använda appen kan man upptäcka, samla poäng och kommentera. Fler spelfunktioner är under utveckling som att erövra platser, spela quiz, bilda lag och “communities”.

Utbildning

GeoStorys funktioner passar utmärkt för alla åldrar att lära om platsens historia på ett spännande och intressant sätt. Ett enkelt verktyg i form av en app som eleverna laddar ner och som passar för studier utomhus.

Tillgängliggör dolda samlingar

Flytta ut dolda samlingar och utställningar, gör dem tillgängliga på platsen där det begav sig genom GeoStory. Information om muséerna och aktuella utställningar mm visas i anslutning vilket även lockar besökare till muséerna.

Gynnar det lokala näringslivet

Genom affärsmodellen så är de lokala företagen involverade i processen. GeoStory gynnar samarbete och goda relationer mellan det lokala näringslivet och kulturarvet.

Geostories

Vi använder oss endast av professionellt skapat material. Professionella inläsare samt korrektur och översättning av texter ingår i GeoStorys ekosystem.

Integration med befintliga system

GeoStory kan integrera muséers och andra befintliga system för att kulturhistorisk öppen data automatiskt ska bli tillgänglig för användarna genom appen. Samarbetet med oss ska vara så enkelt och smidigt som möjligt.

Ekonomiskt hållbart

Ingen fysisk hårdvara eller personal behövs på plats för att användaren ska kunna tillgodogöra sig kulturupplevelser med hjälp av GeoStory. Finns det audioguider som inte används som de ska eller som det behövs separat hårdvara till? Vi för över dem till GeoStory så att de lätt blir tillgängliga igen.

Statistik

Få tillgång till användarnas beteenden och rörelsemönster samt platsernas besöksstatistik. Självklart avkodas personuppgifter. Vi anpassar enligt GDPR.

Kopplade institutioner

GeoStory är uppkopplad mot flera öppna databaser vilket gör att en oändlig mängd kulturhistorisk information om olika platser runt om i Sverige och till viss del även utanför landets gränser redan går att upptäcka och ta del av med GeoStory.

Vad får du med GeoStory?

Lär dig mer om GeoStorys ramverk

Förstärker verkligheten

Upptäck platsen genom att klicka på kartans pins som visar var det finns kulturhistoriska objekt och geostories i närheten av där du befinner dig.

En levande ljudbok

Vi ser till att ditt historiska material läses in och geokodas till platsen det handlar om. Geostories som berättar om verklighetens historia läses upp för användaren om platserna han/hon passerar.

Kommunikation mellan besökare och aktörer

De lokala aktörerna kan kommunicera direkt med användarna kring evenemang, viktig information och intressanta platser som finns att besöka på destinationen.

Spelifiering och gemensamma upplevelser

För att skapa engagemang hos användarna och inspirera dem att fortsätta använda appen kan man upptäcka, samla poäng och kommentera. Fler spelfunktioner är under utveckling som att erövra platser, spela quiz, bilda lag och “communities”.

Utbildning

GeoStorys funktioner passar utmärkt för alla åldrar att lära om platsens historia på ett spännande och intressant sätt. Ett enkelt verktyg i form av en app som eleverna laddar ner och som passar för studier utomhus.

Tillgängliggör dolda samlingar

Flytta ut dolda samlingar och utställningar, gör dem tillgängliga på platsen där det begav sig genom GeoStory. Information om muséerna och aktuella utställningar mm visas i anslutning vilket även lockar besökare till muséerna.

Gynnar det lokala näringslivet

Genom affärsmodellen så är de lokala företagen involverade i processen. GeoStory gynnar samarbete och goda relationer mellan det lokala näringslivet och kulturarvet.

Geostories

Vi använder oss endast av professionellt skapat material. Professionella inläsare samt korrektur och översättning av texter ingår i GeoStorys ekosystem.

Integration med befintliga system

GeoStory kan integrera muséers och andra befintliga system för att kulturhistorisk öppen data automatiskt ska bli tillgänglig för användarna genom appen. Samarbetet med oss ska vara så enkelt och smidigt som möjligt.

Ekonomiskt hållbart

Ingen fysisk hårdvara eller personal behövs på plats för att användaren ska kunna tillgodogöra sig kulturupplevelser med hjälp av GeoStory. Finns det audioguider som inte används som de ska eller som det behövs separat hårdvara till? Vi för över dem till GeoStory så att de lätt blir tillgängliga igen.

Statistik

Få tillgång till användarnas beteenden och rörelsemönster samt platsernas besöksstatistik. Självklart avkodas personuppgifter. Vi anpassar enligt GDPR.

Kopplade institutioner

GeoStory är uppkopplad mot flera öppna databaser vilket gör att en oändlig mängd kulturhistorisk information om olika platser runt om i Sverige och till viss del även utanför landets gränser redan går att upptäcka och ta del av med GeoStory.

Integrationer

Integration med befintliga system

Europeana

Utforska konstverk, artefakter, böcker, videor och ljud från hela Europa

K-samsök

K-samsök tillgängliggör kulturarvsdata från svenska muséer och andra minnesinstitutioner. Här finns mer än sex miljoner objekt.

Musikverket

Bevarar, samlar in, forskar och publicerar material inom folkmusik, visor, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans, spelmansmusik och inflyttade musiktraditioner.

Öppet arkiv

Öppet arkiv erbjuder SVT ett gediget utbud av program handplockade ur vår svenska tv-historia.

Sveriges radio

Öppet arkiv erbjuder SVT ett gediget utbud av program handplockade ur vår svenska tv-historia.

Wikimedia

Wikimedia Commons är en av Wikimedia Foundation upprättad databas för i huvudsak fria bilder, videofilmer samt musik och ljudfiler.

Integrationer

Integration med befintliga system

Europeana

Utforska konstverk, artefakter, böcker, videor och ljud från hela Europa

K-samsök

K-samsök tillgängliggör kulturarvsdata från svenska muséer och andra minnesinstitutioner. Här finns mer än sex miljoner objekt.

Musikverket

Bevarar, samlar in, forskar och publicerar material inom folkmusik, visor, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans, spelmansmusik och inflyttade musiktraditioner.

Öppet arkiv

Öppet arkiv erbjuder SVT ett gediget utbud av program handplockade ur vår svenska tv-historia.

Sveriges radio

Öppet arkiv erbjuder SVT ett gediget utbud av program handplockade ur vår svenska tv-historia.

Wikimedia

Wikimedia Commons är en av Wikimedia Foundation upprättad databas för i huvudsak fria bilder, videofilmer samt musik och ljudfiler.

Demo

Så fungerar appen
Spela videoklipp

GeoStory Widget

Implementera en eller flera historier på din sida
Enkel implementation med iframe
<iframe src="https://www.geostory.se/api/widget.php?storyid=4"></iframe>

Kontakt

För mer info kontakta oss!

Skapa konto

Skapa ett konto eller logga in