Visa upp din hembygd och öka din omsättning

Låt oss skapa och läsa in information om ditt företag som visas i anslutning till inlästa geostories och andra historiska objekt om platsen.

Förstärk ditt varumärke

Förknippa ditt företag med inlästa geostories och andra objekt om den lokala kulturhistorien.

Skapa nyfikenhet kring ditt företag

Besökare kan genom GeoStory upptäcka och få information både om platsens och ditt företags historia.

Kommunicera med dina kunder

Du kan kommunicera med och på så sätt få mer information om dina kunder genom GeoStory.

Marknadsför när besökaren är där

Visa upp ditt företag tillsammans med din hembygds historia när besökaren befinner sig på eller passerar platsen.

Förstärk ditt varumärke

Förknippa ditt företag med inlästa geostories och andra objekt om den lokala kulturhistorien.

Skapa nyfikenhet kring ditt företag

Besökare kan genom GeoStory upptäcka och få information både om platsens och ditt företags historia.

Kommunicera med dina kunder

Du kan kommunicera med och på så sätt få mer information om dina kunder genom GeoStory.

Marknadsför när besökaren är där

Visa upp ditt företag tillsammans med din hembygds historia när besökaren befinner sig på eller passerar platsen.

Hur fungerar det?

Tillsammans med er skapar GeoStory mot betalning historisk information om ditt företag som läses in som en berättelse.

Du väljer en eller flera historiska geostories i ditt företags närhet som du vill associera din företagsinformation med.

Ditt företags namn kommer att visas och läsas upp för användaren i samband med att han/hon lyssnar på de geostories som du har valt att förknippa ditt företag med.

Användaren kan klicka upp för att läsa eller lyssna på den historiska informationen om ditt företag. Du betalar per klick användarna gör för att läsa och lyssna på din företagsinformation.

Kontakt

För mer info kontakta oss!

Vad kostar det?

Kontakta oss för prisförslag