Däckskranen Sjögatan

På Sjögatan med Musikmakarna och Posten på ena sidan och MacGregor-Cargotech på andra sidan står en grön kran med Öviksfjärden som bakgrund. Det är en däckskran från Hägglunds, apropå namnbytet på arenan.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Nolaskolan – läroverket

I mitten av 1940-talet fick Örnsköldsvik ett gymnasium. Tidigare hade man haft en realskola, en frivillig skolform med avgifter och inte fria läromedel. som motsvarade årskurserna 4-9 i dagens skola.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Forsmanska gården

Den så kallade Forsmanska gården på Rådhusgatan 8 är en av de allra äldsta gårdarna i Örnsköldsvik. Huset är enligt riksantikvarieämbetets en parstuga timrad med stående panel.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Stadsträdgården (Örnsköldsvik)

Stadsträdgården för 150 år sedan. Man ser Johan Ödbergs stora vita byggnad vid torget och nedre delen av Storgatan med samma byggnader som finns i dag. Storgatan 8 håller nu på att förfalla .

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Immanuelskyrkan Örnsköldsvik

Den här byggnaden måste nog betraktas som en av de vackraste i Örnsköldsvik med tornen, järnsmidet och rosfönstret

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Örnsköldsviks kyrka (KB)

1907 bildade Örnsköldsvik en egen kyrkoförsamling efter att ha tillhört Själevads församling sedan köpingen bildades 1842. Nu kunde man efter 10 års funderande fatta ett beslut 1907 om bygga en egen kyrka.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Galgbacken i Örnsköldsvik

På gränsen mellan två socknar och i närheten av landsvägen, där skulle en avrättningsplats ligga. I Nolaskogs fanns två avrättningsplatser. En i Galasjö mellan Anundsjö och Sidensjö och en mellan Själevads och Arnäs socknar på sluttningen ovanför Flora badplats vid Höglandssjön. Man känner till en avrättning på Galgbacken och den blev den sista. Den skedde år 1812. Det var bonden Pehr Pehrsson som avrättades för mord på sin svärson.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat