Immanuelskyrkan Örnsköldsvik

Den här byggnaden måste nog betraktas som en av de vackraste i Örnsköldsvik med tornen, järnsmidet och rosfönstret

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat