Forsmanska gården

Den så kallade Forsmanska gården på Rådhusgatan 8 är en av de allra äldsta gårdarna i Örnsköldsvik. Huset är enligt riksantikvarieämbetets en parstuga timrad med stående panel.

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat