Geocultural data Broby Östra Göinge kommun

Hällristning (9)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Skålgropsförekomst i block, 3.3x2.8x0.9 m, bestående av 1skålgrop, 4 cm i diam och 0.5 cm dj, belägen på NÖ delen avblockets toppkam. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. 35 m SSÖ om stig. Skogsmark. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Broby

Tingsbacken, Plats med tradition

Plats med tradition/namn. Moränkulle, ca 60 m i diam och ca 5 mh. På krönet är ett block, 6×5 m […]

Geocultural data Broby

Slipsten av sten

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Broby

Hembygdsgård (2)

1) Hembygdspark, ca 230×50-100 m st, bestående av 1 ryggåsstuga med uthus, 2 torp, 1 uthus, 1 jordkällare, 1 mindre […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar