Geocultural data Broby Östra Göinge kommun

Hällristning (26)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1/Skålgropsförekomst i block, 4.6x4.4x2.2 m, bestående av 26skålgropar, 3-6 cm i diam och 0.5-2 cm dj, belägna på S delen avblockets ovansida. Ett flertal naturliga gropar finns påblocket. 39 m ÖNÖ om nr 1 är: 2/Skålgropsförekomst i block,3.1x2.8x1.9 m, bestående av 1 skålgrop, 5 cm i diam och 1 cmdj, belägen på blockets topp. 38 m NÖ om nr 2 är:3/Skålgropsförekomst i block, 1.8x1.3x0.9 m, bestående av 2skålgropar, 4 cm i diam och 0.5 cm dj, nelägna på blockets NÖhörn. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. 2 m V om gammal brukningsväg. SV-sluttande, lätt kuperad moränmark. Hagmark. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Broby

Hällristning (5)

1/Skålgropsförekomst i block, 2.4×1.9 m och 0.8 m h. På ovansidanär 9 skålgropar, 4-6 cm i diam och 0.5-1.5 cm […]

Geocultural data Broby

Fästning/skans

Skans, plats för, okänd utsträckning. Enligt karta i Krigsarkivet, upprättad år 1678, låg skansen nära bron över Helgeå, på åns […]

Geocultural data Broby

Slipsten av sten

Objekt/föremål Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar