Geocultural data Broby Östra Göinge kommun

Fyndsamling (9)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Hembygdspark, ca 230x50-100 m st, bestående av 1 ryggåsstuga med uthus, 2 torp, 1 uthus, 1 jordkällare, 1 mindre lada, 1 "krutproberatehus", 1 sentida ryggåsstuga, byggd år 1923, 1 sentida mangårdsbyggnad, 2 sentida, mindre byggnader, 2 minnesstenar och 5 väghållningsstenar.I utställningsdelen är2) Fyndsamling, bestående av ett flertal förhistoriska redskap. Inga exakta fyndplatser finns angivna.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Broby

Hällristning (9)

Skålgropsförekomst i block, 3.3×2.8×0.9 m, bestående av 1skålgrop, 4 cm i diam och 0.5 cm dj, belägen på NÖ delen […]

Geocultural data Broby

Hällristning (6)

Skålgropsförekomst, ca 1×0,4 m st (NÖ-SV), bestående av 4 skålgropar. Dessa är 4-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj, […]

Geocultural data Broby

Lägenhetsbebyggelse (69)

Torplämning, delundersökt, 35×3-7 m (N-S), platsen för Lilla Alvhem enligt laga skifte från år 1834. Vid arkeologisk utredning steg 2 […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar