Geocultural data Broby Östra Göinge kommun

Fästning/skans

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Skans, plats för, okänd utsträckning. Enligt karta i Krigsarkivet, upprättad år 1678, låg skansen nära bron över Helgeå, på åns Ö strand och strax N om vägen till Glimåkra. Området utgörs idag av villatomter, utan några synliga lämningar efter skansen.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Broby

Hällristning (26)

1/Skålgropsförekomst i block, 4.6×4.4×2.2 m, bestående av 26skålgropar, 3-6 cm i diam och 0.5-2 cm dj, belägna på S delen […]

Geocultural data Broby

Grav markerad av sten/block

Rest sten, 1.20 m h, 1.0 m br (NNÖ-SSV) och intill 0.4 m tj.Stenen vilar mot en ek. 0.5 m […]

Geocultural data Broby

Skära, ring av järn

Två skäror uppträdda på en ring.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar