Geocultural data Broby Östra Göinge kommun

Hembygdsgård (2)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Hembygdspark, ca 230x50-100 m st, bestående av 1 ryggåsstuga med uthus, 2 torp, 1 uthus, 1 jordkällare, 1 mindre lada, 1 "krutproberatehus", 1 sentida ryggåsstuga, byggd år 1923, 1 sentida mangårdsbyggnad, 2 sentida, mindre byggnader, 2 minnesstenar och 5 väghållningsstenar.I utställningsdelen är2) Fyndsamling, bestående av ett flertal förhistoriska redskap. Inga exakta fyndplatser finns angivna. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Broby

Lägenhetsbebyggelse (69)

Torplämning, delundersökt, 35×3-7 m (N-S), platsen för Lilla Alvhem enligt laga skifte från år 1834. Vid arkeologisk utredning steg 2 […]

Geocultural data Broby

Grav markerad av sten/block

Rest sten, 1.20 m h, 1.0 m br (NNÖ-SSV) och intill 0.4 m tj.Stenen vilar mot en ek. 0.5 m […]

Geocultural data Broby

Fästning/skans

Skans, plats för, okänd utsträckning. Enligt karta i Krigsarkivet, upprättad år 1678, låg skansen nära bron över Helgeå, på åns […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar