Geocultural data Broby Östra Göinge kommun

Hällristning (5)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1/Skålgropsförekomst i block, 2.4x1.9 m och 0.8 m h. På ovansidanär 9 skålgropar, 4-6 cm i diam och 0.5-1.5 cm dj. 10 m SSV omnr 1 är 2/Skålgropsförekomst i block, 1.8x1.3 m och 0.7 m h,bestående av 2 skålgropar, 4-5 cm i diam och 0.5 cm dj.. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. 13 m SSV om väg. Tämligen plant område. Skogsmark (blandskog). Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Broby

Tingsbacken, Plats med tradition

Plats med tradition/namn. Moränkulle, ca 60 m i diam och ca 5 mh. På krönet är ett block, 6×5 m […]

Geocultural data Broby

Skära, ring av järn

Två skäror uppträdda på en ring.

Geocultural data Broby

Hög (5)

Hög ?, 6 m i diam och 0.8 m h. Tämligen branta sidor. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar