Geocultural data Broby Östra Göinge kommun

Boplats (8)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Boplats utan synlig anläggning (?). Inom ett ca 100x50 m (NÖ-SV)st område finns enstaka bitar slagen flinta. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Förhöjning i sandmark. Åker. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Broby

Sammanförda lämningar (5)

Fyndplats, i V kanten av grusgropens N hörn togs 1965 tillvara 2krukskärvor, 1 flintskrapa (?) samt 1 flintspets. Fyndet gjordesav […]

Geocultural data Broby

Hällristning (5)

1/Skålgropsförekomst i block, 2.4×1.9 m och 0.8 m h. På ovansidanär 9 skålgropar, 4-6 cm i diam och 0.5-1.5 cm […]

Geocultural data Broby

Hällristning (8)

1/Skålgropsförekomst i block, 2.0×1.8×1.4 m, bestående av 3skålgropar, 4-10 cm i diam och 0.5-1.5 cm dj, belägna på blocketstopp och […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar