Geocultural data Broby Östra Göinge kommun

Bytomt/gårdstomt (16)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

A) By/gårdstomt. Inom ett ca 70x70 m st område är Felebergasgamla tomt enligt 1848 års Laga skifteskarta. Tomten bebyggd1993. Äldsta skriftliga belägg enligt DAL: 1569 (Lb 2, 109:9).670 m NNÖ om A är B) By/gårdstomt. Inom ett ca 80x70 m(NNÖ-SSV) st område är Felebergas gamla tomt enligt 1848 årsLaga skifteskarta. Tomten bebyggd 1993. Äldsta skriftligabelägg enligt DAL: 1569 (Lb 2, 109:9). OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. LMV, Kristianstad: Emmislöv 33, Laga skifte. Äldsta karta ärEmmislöv 90, 1806, Ägoutbyteskarta, men här framgår ej tomternasläge. A/ Avsats i svagt S-sluttande sandig mark. B/ Krön av markantmoränkulle. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Broby

Hällristning (11)

1) Skålgropsförekomst, 1×0,65 m, i block, 1,2×0,9 m och 0,5 m h,bestående av ca 45 skålgropar. Av dessa är fyra […]

Geocultural data Broby

Område med fossil åkermark (5)

Fossil åkermark, ca 400×200-300 m st (N-S), bestående av ca 50 röjningsrösen. Dessa är 2-4 m i diam och 0,2-0,4 […]

Geocultural data Broby

Hällristning (5)

1/Skålgropsförekomst i block, 2.4×1.9 m och 0.8 m h. På ovansidanär 9 skålgropar, 4-6 cm i diam och 0.5-1.5 cm […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar