Geocultural data Broby Östra Göinge kommun

Hällristning (8)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1/Skålgropsförekomst i block, 2.0x1.8x1.4 m, bestående av 3skålgropar, 4-10 cm i diam och 0.5-1.5 cm dj, belägna på blocketstopp och NV-sluttning. 26 m S om nr 1 är:2/Skålgropsförekomst i block, 4.1x2.1x1.0 m, bestående av 3skålgropar, 4 cm i diam och 0.5 cm dj, belägna i en svacka påblockets S del. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. 11 m SV om grav, raä nr 68. V-sluttning av moränkulle. Skogsmark. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Broby

Lägenhetsbebyggelse (69)

Torplämning, delundersökt, 35×3-7 m (N-S), platsen för Lilla Alvhem enligt laga skifte från år 1834. Vid arkeologisk utredning steg 2 […]

Geocultural data Broby

Hällristning (9)

Skålgropsförekomst i block, 3.3×2.8×0.9 m, bestående av 1skålgrop, 4 cm i diam och 0.5 cm dj, belägen på NÖ delen […]

Geocultural data Broby

Hög (5)

Hög ?, 6 m i diam och 0.8 m h. Tämligen branta sidor. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar