Geocultural data Broby Östra Göinge kommun

Boplats (9)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Boplats, ca 250x30-110 m st (Ö-V). Inom området påträffades i denöppna åkern sparsamt med flintavslag, varav 3 med bruksretuscher,1 grovmagrad keramikbit, 2 diffusa mörkfärgningar, 0,5x0,5m st och måttligt med skärvsten. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Krön och avsatser i V-sluttande, grusblandad moränmark. Åkermark. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Broby

Slipsten av sten

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Broby

Lägenhetsbebyggelse (69)

Torplämning, delundersökt, 35×3-7 m (N-S), platsen för Lilla Alvhem enligt laga skifte från år 1834. Vid arkeologisk utredning steg 2 […]

Geocultural data Broby

Skära, ring av järn

Två skäror uppträdda på en ring.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar