Geocultural data Broby Östra Göinge kommun

Hällristning (6)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Skålgropsförekomst, ca 1x0,4 m st (NÖ-SV), bestående av 4 skålgropar. Dessa är 4-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj, belägna på krönet och Ö- sluttningen av ett block, 5x2,5 m st (N-S) och 0,5-2,2 m h. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Flack avsats i S-sluttning av moränhöjd (N-S). Tomtmark (tallplantering). Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Broby

Sammanförda lämningar (4)

Sekundärt uppresta stenar. 1/ Upprest stenrad, 12 m l (NNÖ-SSV),bestående av 8 stenar, 0.8-1.95 m h, 0.65-1.35 m br och […]

Geocultural data Broby

Tingsbacken, Plats med tradition

Plats med tradition/namn. Moränkulle, ca 60 m i diam och ca 5 mh. På krönet är ett block, 6×5 m […]

Geocultural data Broby

Område med fossil åkermark (5)

Fossil åkermark, ca 400×200-300 m st (N-S), bestående av ca 50 röjningsrösen. Dessa är 2-4 m i diam och 0,2-0,4 […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar