Geocultural data Broby Östra Göinge kommun

Minnesmärke (59)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Minnessten, granit, 1.45 m h, 1 m br (Ö-V) och 0.3 m tj. På den Ssidan är följande inskription: STENE. MÖLL / MED / TILLHÖRANDEMANNG / GRUNDLAGD OCH UPPBYG / AF / NILS OLSSON / OCH / ANNAPERSDOTT / I BROBY ÅR 1838 / GUD LÅTE DETTA ARBETE STÅ I / UTANVÅDA SÅ ATT EN EFTERV / FÅR DETTA--ENGA--- Stenen vittrad tilloläslighet i Ö delen, slutet av textraderna skadade. Sistaraden delvis oläslig. Stenen står i en kallmurad stengrund, ca14x11 m (Ö-V) och ca 0.6 m h.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Broby

Hällristning (5)

1/Skålgropsförekomst i block, 2.4×1.9 m och 0.8 m h. På ovansidanär 9 skålgropar, 4-6 cm i diam och 0.5-1.5 cm […]

Geocultural data Broby

Sammanförda lämningar (4)

Sekundärt uppresta stenar. 1/ Upprest stenrad, 12 m l (NNÖ-SSV),bestående av 8 stenar, 0.8-1.95 m h, 0.65-1.35 m br och […]

Geocultural data Broby

Fyndsamling (9)

1) Hembygdspark, ca 230×50-100 m st, bestående av 1 ryggåsstuga med uthus, 2 torp, 1 uthus, 1 jordkällare, 1 mindre […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar