Geocultural data Broby Östra Göinge kommun

Område med fossil åkermark (5)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Fossil åkermark, ca 400x200-300 m st (N-S), bestående av ca 50 röjningsrösen. Dessa är 2-4 m i diam och 0,2-0,4 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. Några är lagda invid block. Ställvis ligger röjningsrösena glest. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Kuperad moränmark. Skogsmark (blandskogoch hygge). Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Broby

Hällristning (6)

Skålgropsförekomst, ca 1×0,4 m st (NÖ-SV), bestående av 4 skålgropar. Dessa är 4-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj, […]

Geocultural data Broby

Grav markerad av sten/block

Rest sten, 1.20 m h, 1.0 m br (NNÖ-SSV) och intill 0.4 m tj.Stenen vilar mot en ek. 0.5 m […]

Geocultural data Broby

Boplats (7)

Boplats?, ca 100×20 m st (NNÖ-SSV). Inom området påträffades i den öppna åkern ett fåtal flintavslag. OBS. Fritexterna är inte […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar