Geocultural data Broby Östra Göinge kommun

Lägenhetsbebyggelse (69)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Torplämning, delundersökt, 35x3-7 m (N-S), platsen för Lilla Alvhem enligt laga skifte från år 1834. Vid arkeologisk utredning steg 2 påträffades 1 stenmur och 1 ev. husgrund på platsen. Stenmuren är ca 30 m l, med flera skarpa vinklar, och fungerar som stödmur mot en kulle S därom. Husgrunden är minst ca 4x6 m st, bevuxen med gräs och sly. Den avtecknar sig som en platå och i ena kanten syns flera stenar i rad. Omedelbart S om den tidigare förmodade platsen för Knislinge 98. (RAÄ dnr 3.4.2-6447-2016)

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Broby

Skära, ring av järn

Två skäror uppträdda på en ring.

Geocultural data Broby

Fyndsamling (9)

1) Hembygdspark, ca 230×50-100 m st, bestående av 1 ryggåsstuga med uthus, 2 torp, 1 uthus, 1 jordkällare, 1 mindre […]

Geocultural data Broby

Boplats (7)

Boplats?, ca 100×20 m st (NNÖ-SSV). Inom området påträffades i den öppna åkern ett fåtal flintavslag. OBS. Fritexterna är inte […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar