Geocultural data Broby Östra Göinge kommun

Grav markerad av sten/block

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Rest sten, 1.20 m h, 1.0 m br (NNÖ-SSV) och intill 0.4 m tj.Stenen vilar mot en ek. 0.5 m SO om den resta stenen ligger ensten, 1 m l (NÖ-SV), 0.5 m br och synligt 0.2 m tj. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Pehr Johnsson 20/10 1934 samt 20/5 1941. 12.5 m V om kraftledning. Tämligen plant område. Skogsmark (lövskog). Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Broby

Hällristning (7)

Skålgropsförekomst i block, 2.5×2.5 m och intill 1.5 m h,bestående av 14 skålgropar. På den SV blockhalvan är 11skålgropar, 5- […]

Geocultural data Broby

Fästning/skans

Skans, plats för, okänd utsträckning. Enligt karta i Krigsarkivet, upprättad år 1678, låg skansen nära bron över Helgeå, på åns […]

Geocultural data Broby

Boplats (9)

Boplats, ca 250×30-110 m st (Ö-V). Inom området påträffades i denöppna åkern sparsamt med flintavslag, varav 3 med bruksretuscher,1 grovmagrad […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar