Geocultural data Broby Östra Göinge kommun

Hällristning (11)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Skålgropsförekomst, 1x0,65 m, i block, 1,2x0,9 m och 0,5 m h,bestående av ca 45 skålgropar. Av dessa är fyra 8-9 cm i diam och3,5-5 cm dj och de övriga 4,5-7 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Skålgroparna är belägna på blockets plana översida.Blocket är flyttat från en invid Knislinge skola belägen stenmur.7 m NV om nr 1 är2) Skålgropsförekomst, 0,7x0,5 m st, i block, 0,5-1,2x1 m st och 1,2 m h, bestående av 7 älvkvarnar. dessa är 2-7 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj, belägna på blockets ovansida.Blocket är flyttat från Broby industriområde (raä 2).Blocken ingår i Brobys Hembygdsförenings samling. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. ATA, dnr 157/1974 + dnr 1933/1974 + dnr 5922/1973. I hembygdspark. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Broby

Hällristning (9)

Skålgropsförekomst i block, 3.3×2.8×0.9 m, bestående av 1skålgrop, 4 cm i diam och 0.5 cm dj, belägen på NÖ delen […]

Geocultural data Broby

Boplats (9)

Boplats, ca 250×30-110 m st (Ö-V). Inom området påträffades i denöppna åkern sparsamt med flintavslag, varav 3 med bruksretuscher,1 grovmagrad […]

Geocultural data Broby

Hällristning (26)

1/Skålgropsförekomst i block, 4.6×4.4×2.2 m, bestående av 26skålgropar, 3-6 cm i diam och 0.5-2 cm dj, belägna på S delen […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar