Ulleråkers tingslag.png')"> Ulleråkers tingslag.png" style="display: none;">
Geocultural data Uppsala

Ulleråkers tingslag

Ulleråkers tingslag var ett tingslag i Uppsala län och i Uppsala läns mellersta domsaga. Tingslaget bildades 1680 och upphörde 1 […]

Geocultural data Uppsala

Minnesmärke (103)

Minnessten, obelisk gråsten, ca 15 m h, 1,5 m br (N-S) 1,5 m tj.Uppåt avsmalnande. Postament, trappstegsformat, 1,5 m h […]

Geocultural data Uppsala

Träskulptur, helgon ur altarskåp

Konstverk Odaterad Fotograf: Lennart Karlsson, SHM

Geocultural data Uppsala

Skärvstenshög (14)

36 m VNV om nr 371:1 är: 2) Skärvstenshög, 8 m diam och 1 m hög. Åt NV är en […]

Geocultural data Uppsala

Skärvstenshög (13)

36 m VNV om nr 371:1 är: 2) Skärvstenshög, 8 m diam och 1 m hög. Åt NV är en […]

Geocultural data Uppsala

Fornlämningsliknande lämning (102)

12 m SÖ om nr 371:2 är: 3) Högliknande lämning, 4 m diam och 0,4 m hög. I Ö en […]

Geocultural data Uppsala

Fyndplats (204)

6 SV om nr 371:5 är: 6) Skärvstensförekomst med skörbränd sten 0,05 m st, i SV kanten av ett gammalt […]

Geocultural data Uppsala

Boplats (168)

Boplatslämning, undersökt och borttagen 2016. Boplatsen omfattade lämningar efter 21-22 förhistoriska hus, tre hägnader, sammanlagt närmare 1600 anläggningar och fem […]

Geocultural data Uppsala

Bytomt/gårdstomt (204)

By-/gårdstomt. Plats för en av Kumlas två by/gårdstomter, ”Nederkumla”, på karta från år 1779 (RAÄ dnr 326-1042-2010).

Geocultural data Uppsala

Fyndplats (201)

Fyndplats för en löpare i bergart. Inga anläggningar kunde spåras i närheten. Påträffad vid förundersökning. (Dnr 321-1221-2004).

Geocultural data Uppsala

Vallanläggning (3)

Stolprad, 40 meter lång sträcka. Framkom i geofysisk prospektering . Inom undersökningsytan påträffades sju anomalier som tolkas vara stolpfundament. Se […]

Uppsala stadsarkiv.png')"> Uppsala stadsarkiv.png" style="display: none;">
Geocultural data Uppsala

Uppsala stadsarkiv

Uppsala stadsarkiv är ett kommunalt arkiv med lokaler på S:t Olofsgatan 15, i samma byggnad som Uppsala stadsbibliotek och Folkrörelsearkivet […]

Sankt Olofsgatan.png')"> Sankt Olofsgatan.png" style="display: none;">
Geocultural data Uppsala

Sankt Olofsgatan

Sankt Olofsgatan är en central gata i Uppsala som fram till 1965 hette Jernbrogatan (Järnbrogatan). Gatan går från Kyrkogårdsgatan vid […]

Geocultural data Uppsala

Obestämbar (10)

Kyrkoruin. Två runstensfragment funna 1966 med inv VM 13000:245a och b har mottagits av Runverket för undersökning och fotografering. Fragmenten […]

Geocultural data Uppsala

Övrigt (56)

Kyrkoruin. Två runstensfragment funna 1966 med inv VM 13000:245a och b har mottagits av Runverket för undersökning och fotografering. Fragmenten […]

Geocultural data Uppsala

Fornlämningsliknande lämning (92)

Uppgift om hög, nu bortschaktad. De sista resterna sannolikt bortschaktade under 1600-talet. Har varit belägen inom kvarteret Sandbacken, på Bayerska […]