Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Obestämbar (10)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

Kyrkoruin. Två runstensfragment funna 1966 med inv VM 13000:245a och b har mottagits av Runverket för undersökning och fotografering. Fragmenten kommer att återsändas. Fragmenten finns nu på Upplandsmuseet. Anm: St Pers kyrkoruin undersökt och borttagen 1965-67. Nya hus byggda på platsen. Se vidare nr 88.Ändring Dnr 2254/69 Tilläg 3/7 -69 B Sn. Litt: Uppland 1970-Rapport om utgrävningen av St Pers kyrkoruin. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Stadscentrum. Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (10)

Tomten är bebyggd med två stenhus. Gårdshuset, en kvadratisk byggnad under spetsigt valmtak, tillhörde ursprungligen ”professor Skytteanum” Johannes Schefferus och […]

Geocultural data Uppsala

Runristning (19)

1) Runsten, 1 m h, 1,4 m br (NNÖ-SSV) och 0,35 m tj. Ristningenvetter mot VNV. Runhöjd 6-8 cm. Stenen […]

Geocultural data Uppsala

Grav- och boplatsområde (6)

Grav- och boplatsområde, ca 45×8 m (NV-SÖ), undersökt och borttaget vid arkeologisk undersökning år 2006. Inom området påträffades ett 10-tal […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar