Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Boplats (168)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Boplatslämning, undersökt och borttagen 2016. Boplatsen omfattade lämningar efter 21-22 förhistoriska hus, tre hägnader, sammanlagt närmare 1600 anläggningar och fem kultur- eller odlingslager inom en cirka 1,4 hektar stor yta. Boplatsen har daterats till perioden äldre romersk järnålder till vendeltid. Husen och ett stort antal anläggningar återfanns i åkermark vid foten av ett impediment, men även uppe på impedimentet fanns spridda boplatsanläggningar. Boplatsens utbredning i öster överlappade således med intilliggande gravfält L1944:6939. Boplatsen har avgränsats åt norr, väster och söder, men det är möjligt att den fortsätter ett stycke österut vid Nederkumlas bytomt, där det vid undersökningstillfället låg ett växthus. Undersökningen omfattade även en gårdssmedja från sent 1800-tal.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Uppsala, kv. Torget

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Uppsala

Färdväg (5)

Gammal (märklig) färdväg, del av, nu ca 500 m l (NV-SÖ), bestående mestadels av en vägbank, ca 3,5 m br […]

Geocultural data Uppsala

Runristning (21)

Runstensfragment. Tre fragment av U 980 förvaras enl UR i vapenhuset.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar