Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Bytomt/gårdstomt (204)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

By-/gårdstomt. Plats för en av Kumlas två by/gårdstomter, "Nederkumla", på karta från år 1779 (RAÄ dnr 326-1042-2010).

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Grav markerad av sten/block (7)

1) Rest sten, av gråsten, 1 m h, 0,7 m br (NNV-SSÖ) och 0,5 m tj. STenen har något eliptisk […]

Geocultural data Uppsala

Gamla Uppsala (11)

Gamla Uppsala kyrka och Kungshögarna (RAÄnr Uppsala 123:1) från norr Flygbildsdokumentation Riksantikvarieämbetet

Geocultural data Uppsala

Stensättning (108)

Stensättning, undersökt och borttagen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar