Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Fornlämningsliknande lämning (102)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

12 m SÖ om nr 371:2 är: 3) Högliknande lämning, 4 m diam och 0,4 m hög. I Ö en grop, 2 m diam och 0,4 m djup. Intill SÖ kanten en cementtrumma, 0,3 m diam och 1,2 m dj.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Vad (6)

Gammalt vadställe: 1) Vägravin(?) (ÖNÖ-VSV), ca 80 m l, 6 m br,1-3 m dj; löper från flat markyta invid S […]

Geocultural data Uppsala

Uppsala domkyrka (2)

Byggnad Odaterad

Geocultural data Uppsala

IFU Arena

IFU Arena är en friidrotts- och innebandyarena i Uppsala. Den invigdes 18 augusti 2016. A-hallen har en publikkapacitet på 2 […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar