Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Löpare av bergart

Historiska museet

Beskrivning

Objekt/föremål Odaterad

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Runristning (5)

1) Runsten, granit 0,85 m h, 0,6 m br (NNV-SSÖ) 0,6 m tj. Ristningen vetter mot V. Runhöjd 7 cm. […]

Geocultural data Uppsala

Stensättning (108)

Stensättning, undersökt och borttagen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Uppsala

Skärvstenshög (9)

Skärvstenshög, undersökt. Dess nuvarande utseende är 20×13 m (NÖ-SV) och 0.3-0.6 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0.05-0,15 mst […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Historiska museet

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar