Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Träskulptur, helgon ur altarskåp

Historiska museet

Beskrivning

Konstverk Odaterad Fotograf: Lennart Karlsson, SHM

  • Lennart Karlsson, SHM
  • Lennart Karlsson, SHM

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Amulettring av järn

eldstålsformad

Geocultural data Uppsala

Husgrund, historisk tid (57)

ATA Inv av fasta fornlämningar i Gamla Uppsala sn 1937-38. Hellman, Claesson, Thålin, Hallberg. Swedish National Heritage Board

Geocultural data Uppsala

Fyndplats (90)

Fyndplats för silverfynd bestående av ett krucifix, kedjor samt5 skålar från 1000-talets slut. Fyndet gjordes år 1891. Fyndplatsen är ungefärligt […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Historiska museet

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar