Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Skärvstenshög (13)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

36 m VNV om nr 371:1 är: 2) Skärvstenshög, 8 m diam och 1 m hög. Åt NV är en grop 1,25 m diam och 0,3 m dj.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Tegel (Taktegel) (2)

Objekt/föremål Undated

Geocultural data Uppsala

Vaksala socken (2)

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Uppsala

Institutionsbyggnad (2)

EKERMANSKA HUSET – Huset uppfördes 1761 som bostadshus för professor Petrus Ekerman. Det ansluter nära till den hårlemanska byggnadsstilen. Till […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar