Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Fornlämningsliknande lämning (92)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

Uppgift om hög, nu bortschaktad. De sista resterna sannolikt bortschaktade under 1600-talet. Har varit belägen inom kvarteret Sandbacken, på Bayerska bryggeriets tomt, i närheten av korsningen Klostergatan-Svartbäcksgatan. Har legat i anslutning till krönpartiet, ca 10 m ö h av den sandbacke, som här utgör del av den större rullstensåsen V om ån. Har enligt äldre uppteckningar kallats för "Kungshögen". Uppgift om nu försvunnen by eller gård. Enligt flera äldre skriftliga belägg har ej långt från Kungshögen legat en by eller gård med namnet Thorsugle. Tomten har sannolikt varitbelägen NÖ om Kungshögen, hur långt från denna dock osäkert. Äldre belägg: "Thorsugle", 1376, "Thorsugle land" 1418, "i Torsolhom1415, "Thorsuglum" 1440. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. N Sundquist: Uppsala stads historia del I, s 4, s 13, s 95, s 9, s 113, s 115 ff, s 144 f SDns 1, s 682 or (de Kunungxhyghen 1407/. C M Kjellberg: Thorshughle. Namn och bygd 1913, s 126 ff. Tomtmark i stadscentrum. Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

GAMLA DOMKAPITELHUSET, ECCLESIASTICUM

Huset uppfördes under senare delen av 1600-talet. Portiken, som ritades av Olof Rudbeck d.ä. 1681, finns kvar i sin ursprungliga […]

Geocultural data Uppsala

U933 Uppsala domkyrka

Inskriften lyder: Borga lät resa stenen efter Stynbjörn .. Torkel lät (resa den) efter sin broder.

Geocultural data Uppsala

Lägenhetsbebyggelse (96)

Backstuga, husgrund, ca 4×4 m (Ö-V). I S kanten rad med stenar, i SÖ 3 st (0,25 – 0,7 m) […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar