Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Minnesmärke (103)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Minnessten, obelisk gråsten, ca 15 m h, 1,5 m br (N-S) 1,5 m tj.Uppåt avsmalnande. Postament, trappstegsformat, 1,5 m h och 5,5m br vid basen. Inskriften vetter åt både N och S. Inskrift mot N: ÅT GUSTAF ADOLPH DEN STORE I SVENSKA FOLKETS NAMNAF CARL XIV JOHAN DEN VI NOVEMBER MDCCCXXXII Mot S vettandetexten:GUSTAVO ADHOLPO MAGNO NOMINE POPULI SVECANO CAROLUS XIV JOHANNES D. VI NOVEMBRIS MDCCC XXX II Stenen restes 1832 påKarl XIV Johans initiativ, till minne av Gustav II Adolf den "nya" universitetets frikostige donator. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Administrationsbyggnad (12)

Byggnaden uppfördes 1749-57 efter Carl Hårlemans ritningar. Under husets sydvästra del finns rester av en medeltida byggnad. Under 1800-talet byggdes […]

Geocultural data Uppsala

Gravfält (15)

1) Stensättning, rund, 5 m i diam, 0,3-0,4 m h. Övertorvad med iytan delvis synliga stenar 0,3-0,4 m st. Kantkedja […]

Geocultural data Uppsala

Ben av ben bränt (13)

Objekt/föremål Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar