Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Gravfält (15)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Stensättning, rund, 5 m i diam, 0,3-0,4 m h. Övertorvad med iytan delvis synliga stenar 0,3-0,4 m st. Kantkedja ca 0,3 m h, av stenar 0,4-0,6 m l. 3 m Ö 30cg N om nr 1 är nr: 2) Stensättning, rund, 4 m diam, 0,1 m h. Övertorvad med i ytan synliga stenar,0,2-0,4 m st. I N kanten upplag av snöskärmar. Fornlämning? 1 m S15cg Ö om nr 2 är nr: 3) Stensättning, rund, 4 m diam, 0,2 m h.Övertorvad. I SÖ kanten sten 0,5 m h, 1x1,2 m br. Fornlämning? 8m Ö om nr 2 är nr: 4) Stensättning, rund, ca 4 m diam, 0,2 m h. Övertorvad med i mitten i ytan synlig sten, 0,2 m l. I mitten uppsläpad sten 0,3 m h, 0,7 m br. Fornlämning? Undersökta och borttagna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Grav- och boplatsområde (9)

Gravfält, 125×50 m (NV-SÖ) bestående av ca 12 fornlämningar.Dessa utgöres av 2 högar, 10 runda eller närmast rundastensättningar. En hög […]

Geocultural data Uppsala

Kvarnbron

Byggnad Odaterad

Geocultural data Uppsala

Kärl av keramik (4)

Två små fragment av brunsvart/rödgult gods.Ska vara ett fragment enligt katalog.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar