Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Uppsala stadsarkiv

Wikipedia
Uppsala stadsarkiv.png')"> Uppsala stadsarkiv.png" style="display: none;">

Beskrivning

Uppsala stadsarkiv är ett kommunalt arkiv med lokaler på S:t Olofsgatan 15, i samma byggnad som Uppsala stadsbibliotek och Folkrörelsearkivet för Uppsala län, och huvudman är Uppsala kommun.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Ben av ben obränt (2)

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Uppsala

VETENSKAPSSOCIETETENS HUS, SCHEFFERSKA HUSET

Tomten är bebyggd med två stenhus. Gårdshuset, en kvadratisk byggnad under spetsigt valmtak, tillhörde ursprungligen ”professor Skytteanum” Johannes Schefferus och […]

Geocultural data Uppsala

ÄRKEBISKOPSHUSET

Huvudbyggnaden uppfördes 1737-44 efter ritningar av Carl Hårleman. Huset har delvis uppförts på resterna av det på 1330-talet uppförda domprosthuset, […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Wikipedia

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar