Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Skärvstenshög (14)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

36 m VNV om nr 371:1 är: 2) Skärvstenshög, 8 m diam och 1 m hög. Åt NV är en grop 1,25 m diam och 0,3 m dj. Tillägg dnr 3392/81: Ca 20 m SV om nr 371:2 påträffades, på 1 meters djup, i sanden, 2 håleggade yxor av finkornig diabas. Vid provundersökning i fyndområdet påträffades ca 7 m NNÖ om fyndplatsen en härd av förhistorisk karaktär. Inv handl, nr 33, G.A. Hellman 1938. Wickman, B. 2004. Rapportsammanställning. Up, Bondkyrka sn, stg 2534, 2780. Riksantikvarieämbetet UV. (RAÄ dnr 321-4342-2004) - - 371:2 är 85 m SÖ om SÖ hörnet på föreningshus. 36 m VNV om nr 371:1 Svagt V-sluttande, flack sandmark, omgiven av vidsträckta flacka stenfria markytor. Skogsmark (blandskog). Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Träskulptur, madonna

* enligt Andersson A 1980 s 245 f av sachsiskt ursprung – jfr Tångeberg P 1986 s 153

Geocultural data Uppsala

Gamla Uppsala kyrka

Objekt/föremål Undated

Geocultural data Uppsala

Vad (2)

Gammalt vadställe: 1) Vägravin(?) (ÖNÖ-VSV), ca 80 m l, 6 m br,1-3 m dj; löper från flat markyta invid S […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar