Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Vallanläggning (3)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Stolprad, 40 meter lång sträcka. Framkom i geofysisk prospektering . Inom undersökningsytan påträffades sju anomalier som tolkas vara stolpfundament. Se även undersökt del av samma stolprad L1941:2511, samt prospekterad del L2022:730.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

ÄRKEBISKOPSHUSET

Huvudbyggnaden uppfördes 1737-44 efter ritningar av Carl Hårleman. Huset har delvis uppförts på resterna av det på 1330-talet uppförda domprosthuset, […]

Geocultural data Uppsala

Boplatsområde (3)

Boplats, ca 110×20-70 m (VNV-ÖSÖ). Vid förundersökning 2011 i åkermark påträffades 11 stora stenfyllda gropar, 6 härdar, 1 stolphål, troligen […]

Geocultural data Uppsala

Tjänstebostad

GUSTAVIANUM – Byggnaden uppfördes under 1300- och 1400-talen som ärkebiskopsgård, men blev föremål för genomgripande förändringar 1622-26 efter ritningar av […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar