Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Stensättning (35)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1)Hög, 6 m diam och 0,5 m h. I ytan enstaka stenar, 0,1 m st. ISÖ kanten är en rabatt anlagd. Beväxt med två björkar. 5 m NNV om nr 1 är 2) Hög, 7 m diam och 0,4-0,5 m h. I ytan enstaka stenar, 0,2-0,3 m st. Delvis synlig kantkedja, 0,1-0,3 m h, av 0,4-1,0m l stenar. Avplanat topparti. Beväxt med ett lärkträd och någralövbuskar. 3 m NNV om NÖ hörnet av bostadshuset är en högliknandenaturbildning, oval, 14x11 m (NV-SÖ) och 1 m h. Vackert välvd yta. Tillsammans med ägaren, hr Yngve Karlsson, grävdes med spade ett mindre hål ner under torven i högens NV kant. Ingen skärvstenhittades. Däremot kom berget i dagen på ca 2,5 dm dj. I trädgårdens sluttning åt NÖ är några oregelbundna mindre förhöjningar. 2 mVNV om nr 1 och intill och ÖNÖ om tomtgräns är 3) Stensättning,rund, 4 m diam och 0,2 m h. Övertorvad. Tangeras i VSV av staket(tomtgräns). Rest av gravfält till Årsta.Ändring Dnr 5321/74 Besikt av A-M Berg Bör besikt och inpr i fält. 11.10 - 74 I C. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. 8 m V 10cg S om NV hörnet av bostadshus (avser nr 1= den längståt S); nr 3 intill och ÖNÖ om tomtgräns (NNV-SSÖ). Krön av bergrygg (N-S) med moränavlagringar.Tomtmark,trädgård. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Löpare av bergart

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Uppsala

Vägmärke (127)

Milstolpe, gjutjärn, 0,88 m h, 0,44 m br vid basen (NNV-SSÖ) och 0,04 m tj. På sidan åt VSV är […]

Geocultural data Uppsala

Universitetsinstitution

Den tre våningar höga putsade stenbyggnaden härstammar i sina äldsta delar från 1300- eller 1400-talet och är därmed en av […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar