Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Uppsala, kv. Torget

srdb

Beskrivning

Objekt/föremål Odaterad

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Boplats (109)

Boplats (35×10 m) påträffad vid schaktningsövervakning under parkeringsplats på Groaplan. Under upp till 1 m tjocka påförda gruslager vid den […]

Geocultural data Uppsala

GAMLA DOMKAPITELHUSET, ECCLESIASTICUM

Huset uppfördes under senare delen av 1600-talet. Portiken, som ritades av Olof Rudbeck d.ä. 1681, finns kvar i sin ursprungliga […]

Geocultural data Uppsala

Uppsala, Järnbrogatan (Nu S:t Olofsgatan)

Objekt/föremål Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

srdb

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar