Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Övrigt (56)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Kyrkoruin. Två runstensfragment funna 1966 med inv VM 13000:245a och b har mottagits av Runverket för undersökning och fotografering. Fragmenten kommer att återsändas. Fragmenten finns nu på Upplandsmuseet. Anm: St Pers kyrkoruin undersökt och borttagen 1965-67. Nya hus byggda på platsen. Se vidare nr 88.Ändring Dnr 2254/69 Tilläg 3/7 -69 B Sn. Litt: Uppland 1970-Rapport om utgrävningen av St Pers kyrkoruin. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Bytomt/gårdstomt (88)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Uppsala

Skärvstenshög (8)

Skärvstenshög, 8 m diam och 0,5 m h. Övertorvad. Vid provstickframkom 0,05-0,1 m st skörbrända stenar. SÖ kanten nerschaktad. Beskrivningen […]

Geocultural data Uppsala

Vaksala kyrka

? ?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar