Geocultural data Knislinge

Begravningsplats (14)

Pestkyrkogård, 80×40 m (NÖ-SV). Markerad som ”Ny kyrkogård” påkarta från år 1834. År 1974 på ek. kartan fortfarande utlagd somsamfällighet. […]

Geocultural data Knislinge

Hällristning (85)

Skålgropsförekomst i block, 4×3.25 m st och 0.8 m h. På krönet avstenens jämna, sluttande ovansida är minst 4 skålgropar, […]

Geocultural data Knislinge

Gravfält (176)

Gravfält, 110×80 m (NV-SÖ), bestående av 26 fornlämningar. Dessautgöres av 1 hög och ca 25 resta stenar, 10 av dessa […]

Geocultural data Knislinge

Fornlämningsliknande lämning (83)

Fornlämningsliknande lämning, 20 m i diam och 1.25 m h. 1/4avgrävd i NV (markväg). Belamrad med röjningssten. Röjningsröse?

Geocultural data Knislinge

Hällristning (78)

Skålgropsförekomst i block, 4.3×1.9 m och 1.1 m h, bestående av 3skålgropar, 5-9 cm i diam och 0.5-1.5 cm dj, […]

Geocultural data Knislinge

Stensättning (168)

1/Stensättning, rund, 8 m i diam och 0.2 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0.15-0.25 m st. 1 m […]

Geocultural data Knislinge

Hög (50)

Hög, 14 m i diam och 1.5 m h. I ytan talrika stenar, 0.2-1 m st.I mitten en grop, 2 […]

Geocultural data Knislinge

Röse (33)

1/Röse, 15 m i diam och 1.5 m h, av 0.2-1.0 m st stenar. Ställviskantkedja av 0.3-1.0 m st stenar. […]

Geocultural data Knislinge

Hög (49)

1/Hög, ursprungligen ca 25 m i diam, 1.8 m h. I ytan talrikastenar, 0.2-1 m st. N till Ö delen […]

Geocultural data Knislinge

Fyndplats (133)

Fyndplats för slagen flinta. Framkom vid en arkeologisk utredning 2016. (RAÄ dnr 3.4.2-6447-2016)

Geocultural data Knislinge

Kvarn (12)

Kvarn, plats för. På kartor från 1696 och 1707 kallad ”Brohus”och på 1701 års karta ”Möllan”. Enligt DAL omnämns Brohuset […]

Geocultural data Knislinge

Knislinge kyrka (2)

Knislinge kyrka är en kyrkobyggnad i Knislinge. Den tillhör Knislinge-Gryts församling i Lunds stift.

Geocultural data Knislinge

Vägmärke (95)

Väghållningssten, granit, 0.5 m h, 0.45 m br och 0.15 m tj. PåÖSÖ sidan är inhugget: T.C.S. / K. S. […]

Geocultural data Knislinge

Hällristning (55)

1/Hembygdsgård. Parstuga, 5.5 m br och 21 m l (NV-SÖ) och ca 6 mh. Vitputsad fasad under sadeltak av enkupigt […]

Geocultural data Knislinge

Vägmärke (94)

Väghållningssten, granit, 0.5 m h, 0.45 m br och 0.15 m tj. PåÖSÖ sidan är inhugget: T.C.S. / K. S. […]