Geocultural data Knislinge Östra Göinge kommun

Hög (49)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1/Hög, ursprungligen ca 25 m i diam, 1.8 m h. I ytan talrikastenar, 0.2-1 m st. N till Ö delen av högen är bortschaktad vidvägbygget. Lär vara undersökt av O Montelius. 22 m SSV om nr 1är: 2/Hög, 10 m i diam och 0.8 m h. I ytan talrika stenar,0.1-0.4 m st. I SSÖ kanten är en sten, 1x0.8 m och 0.4 m h. Imitten en grop, 1.8 m i diam och 0.2 m dj. 10 m S om nr 2 är:3/Skålgropsförekomst i block, 0.85x0.65 m (Ö-V) och 0.2 m h,bestående av 9 skålgropar, 4-8 cm i diam och 0.5-2 cm dj, belägnapå blockets ovansida. 4 m SV om nr 3 är:4/Skålgropsförekomst i block, 1.1x0.6 m och 0.3 m h, bestående av2 skålgropar, 5-6 cm i diam och 0.5-1 cm dj, belägna påblockets ovansida. 3 m S om nr 4 är: 5/Skålgropsförekomst iblock, 0.8x0.7 m och 0.4 m h, bestående av 1 skålgrop, 4 cm idiam och 0.5 cm dj.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Knislinge

Stensättning (10)

Stensättning, rund, 13-14 m i diam och 0.2 m h. Övertorvad med iytan enstaka 0.2-0.3 m st stenar. Mittröse, 4 […]

Geocultural data Knislinge

Hällristning (13)

Skålgropsförekomst, 0,3×0,1 m st (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 skålgropar. Dessa är 4 cm i diam och 0,3-0,4 cm dj, belägna […]

Geocultural data Knislinge

Hällristning (25)

Skålgropsförekomst i block, 3.3×2.5 m (VNV-ÖSÖ) och 1.2 m h,bestående av 47 skålgropar, 3-8 cm i diam och 0.5-2 cm […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar