Geocultural data Knislinge Östra Göinge kommun

Fyndplats (133)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Fyndplats för slagen flinta. Framkom vid en arkeologisk utredning 2016. (RAÄ dnr 3.4.2-6447-2016)

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Knislinge

Byggnad annan (2)

Gårdsanläggning, bestående av manbyggnad, 6×24 m (NV-SÖ), avliggande timmer under sadeltak av enkupigt tegel. NV halvan avbyggnaden är 1.5 plan, […]

Geocultural data Knislinge

KNISLINGE KYRKA

Byggnad Odaterad

Geocultural data Knislinge

Bytomt/gårdstomt (6)

Bytomt/gårdstomt, ca 50×40 m (N-S). En av gårdstomterna till Knislinge by enligt 1786 års karta. Tomten bebyggd 1993. Se även […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar