Beskrivning

Knislinge kyrka är en kyrkobyggnad i Knislinge. Den tillhör Knislinge-Gryts församling i Lunds stift.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Knislinge

Fångstanläggning övrig

1/Kvarn, plats för. Enligt lantmäterikarta ”Frälse Qwarn till2/Fiskeanläggning, fast, för laxfiske – markerad på karta från år1809. OBS. Fritexterna är […]

Geocultural data Knislinge

Bytomt/gårdstomt (6)

Bytomt/gårdstomt, ca 50×40 m (N-S). En av gårdstomterna till Knislinge by enligt 1786 års karta. Tomten bebyggd 1993. Se även […]

Geocultural data Knislinge

Flygel (3)

Under 1700-talet ägde flera ombyggnader rum. Vid seklets mitt tillkom de båda envånings bostadsflyglarna samt även ett antal ekonomibyggnader av […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar