Geocultural data Knislinge Östra Göinge kommun

Bytomt/gårdstomt (6)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Bytomt/gårdstomt, ca 50x40 m (N-S). En av gårdstomterna till Knislinge by enligt 1786 års karta. Tomten bebyggd 1993. Se även Raä nr 67:1. Tillägg dnr 3.4.2-2756-2014: Vid arkeologisk utredning 2014 framkom uppgift om övergivna byggnader på två platser på gatumarken till Knislinge bytomt, på karta Knislinge laga skifte 1834. De ligger 30 m S om respektive 70 m SV om RAÄ 67. LMV, Kristianstad: Knislinge 14, år 1786 + Knislinge 12, år 1696-- ATA, dnr 3017/84 (UV, grävningsrapport); 110 m VNV om Raä nr 67:1. S-sluttande grusmark. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Knislinge

Klockarbostad

Byggnad Odaterad

Geocultural data Knislinge

Stensättning (168)

1/Stensättning, rund, 8 m i diam och 0.2 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0.15-0.25 m st. 1 m […]

Geocultural data Knislinge

Knislinge kyrka (2)

Knislinge kyrka är en kyrkobyggnad i Knislinge. Den tillhör Knislinge-Gryts församling i Lunds stift.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar