Geocultural data Knislinge Östra Göinge kommun

Bytomt/gårdstomt (5)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

By/gårdstomt, ca 270x100-200 m (NÖ-SV). Hjärsåslillas gamlabytomt enligt 1838 års karta. Tomten bebyggd 1993. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. LMV, Kristianstad: Knislinge 20:1, år 1838 + Knislinge 3; V-sluttande lermark. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Knislinge

Hällristning (25)

Skålgropsförekomst i block, 3.3×2.5 m (VNV-ÖSÖ) och 1.2 m h,bestående av 47 skålgropar, 3-8 cm i diam och 0.5-2 cm […]

Geocultural data Knislinge

Stensättning (15)

1/Stensättning, rund, 8 m i diam och 0.2 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0.15-0.25 m st. 1 m […]

Geocultural data Knislinge

Dopfunt, (4)

Konstverk Odaterad Fotograf: Lennart Karlsson, SHM

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar