Geocultural data Knislinge Östra Göinge kommun

Fornlämningsliknande lämning (83)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Fornlämningsliknande lämning, 20 m i diam och 1.25 m h. 1/4avgrävd i NV (markväg). Belamrad med röjningssten. Röjningsröse?

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Knislinge

Hällristning (55)

1/Hembygdsgård. Parstuga, 5.5 m br och 21 m l (NV-SÖ) och ca 6 mh. Vitputsad fasad under sadeltak av enkupigt […]

Geocultural data Knislinge

Klockarbostad

Byggnad Odaterad

Geocultural data Knislinge

Röse (33)

1/Röse, 15 m i diam och 1.5 m h, av 0.2-1.0 m st stenar. Ställviskantkedja av 0.3-1.0 m st stenar. […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar